Vårt tilbud

Vi lærer ikke for skolen, men for livet.Lucius Annæus Seneca

Hvem er vi og hva holder vi på med?

Sune Aksnes

Daglig leder

Marketing Manager

I Norge har vi et offentlig skoleverk som vi kan være stolte av! Det er utrolig mye engasjert og flinke lærere der ute. Likevel er det vanskelig for den offentlige skole å følge elevenes utfordringer helt ned på individnivå. Fokus er ofte, naturlig nok, på de svakeste elevene, men om du har satt deg mål der du ønsker gode karakterer for å komme inn på den utdanningen du gjerne ønsker, er du mer overlatt til deg selv. I en travel hverdag der det skjer mye er det ofte også en utfordring for foreldre å kunne tre støttende til. Det har skjedd en stor utvikling i bruk av hjelpemidler i skolen som foreldregenerasjonen ikke er så vant til å bruke i slike sammenhenger, og det er ikke alltid at de teoretiske tingene sitter like godt som de gjorde i yngre dager.

Leksehjelp, privat lærere og spesialundervisning har blitt mer og mer vanlig å benytte i det siste. Det er en rekke leverandører av dette nå for tiden. Personlig har jeg 16 års erfaring med denne type arbeid. Spør gjerne andre tilbydere om de har det samme, og gi oss en lyd for å slå av en prat om det er noe du lurer på. Min anbefaling er å sjekke ut flere tilbydere for å finne det opplegget som er best for akkurat deg eller dine barn.

 

Sjefen snakker

Grunnskole

Som navnet sier legger vi grunnskolen grunnlaget for vår videre utvikling. Både sosialt, personlig og faglig. Dette er kanskje den viktigste perioden for utvikling og bygging av forståelse og selvtillit. Mange elever sliter på skolen i denne tiden. Det kan være spesifikke problemer som lese- og skrivevansker, dyskalkuli, eller at det er noen fag som føles tyngre enn andre samtidig som motivasjon og evne til å strukturere og planlegge ikke er helt utviklet. For vår del er det viktig at vi som privatlærere har fokus på forståelse av at en ting er å putte pensum på plass, en annen og gjerne viktigere ting, er å opparbeide god motivasjon, faglig forståelse og gode arbeidsrutiner. Dette er noe som vil komme eleven til gode gjennom hele livet og bygge faglig sterke, trygge og motiverte personer.

Videregående skole

I videregående skole blir kravene til selvstendig læring større, og arbeidsmengden i fagene økt betydelig. Mange sliter ofte med faglige hull fra grunnskolen og dette gjør det vanskelig å følge den faglige progresjonen. I tillegg er tiden fra 16 til 18 en periode i livet der mye skjer. Det kan også være vanskelig å være 100% motivert, og pensum er gjerne enda vanskeligere for foreldre å lære bort, da det er mye nye hjelpemiddel og annet faglig fokus enn tidligere.

Ofte er det ikke mye som skal til før man har fått gått gjennom de tingene som trengs for på egenhånd å følge fagene greit.

Mange har også fordypningsfag som er en utfordring å følge. Spesielt gjelder dette gjerne i realfag. Vi har lang erfaring med arbeid med slike fag.

En del tar eksamen i videregående skole som privatister. Da er man ofte helt overlatt til seg selv når det gjelder det faglige og ikke minst til å strukturere arbeidet med fagene. Mange av våre elever har dette som utgangspunkt, og det er ofte stor hjelp i å få litt tips til strukturering av lesing, eksamensforberedelser og hjelp til spesifikke ting man sliter med. Her er privatundervisning en ideell løsning.

Høyskole/Universitet

På universitet og høyskolenivå er kravet til egeninnsats, faglig progresjon og egeninnsats naturlig nok enda større.

Utfordringene er mange og tiden strekker ikke alltid til for å komme i mål med det man skal gjøre på egenhånd. Samtidig er man gjerne kommet på et nytt sted og på et slikt faglig nivå at det er vanskelig å kunne få hjelp av det nettverket som man har.

Spesielt der man gjerne har faglige hull fra tidligere, eller ikke har den optimale fordypning i fag fra videregående skole, sliter mange derfor med å følge høyskole- eller universitetsutdanning, og har problemer med å få tiden til å strekke til med den faglige progresjonen.

Dette er noe vi ofte ser i fag der matematikk er involvert og i fag der det er viktig å se komplekse sammenhenger.

OM OSS

 

Bergenkurs.no er en del av Kursnett.net

Vi holder til i rustikke, koselige lokaler på USF i Bergen. Her er det mye kreativ aktivitet og et hyggelig maritimt miljø som en fin kontrast til akademiske utfordringer.

Personvern og cookies

KONTAKT

 

Georgernes verft 10 J

 

T. 40 73 48 68

E. info@bergenkurs.no

W. www.bergenkurs.no

 

Copyright 2016 Kursnett.net